UNIUNEA CRITICILOR, REDACTORILOR și REALIZATORILOR MUZICALI

3 decenii de efort și viziune…

 

Au trecut peste patru decenii de la înființarea în 1978 a COLEGIULUI CRITICILOR MUZICALI, sub egida Asociației Oamenilor de Teatru și Muzică (ATM). Din inițiativa președintelui, renumita actriță Dina Cocea, au fost reuniți în ATM un mare număr de oameni de cultură printre care, din breasla artei sunetelor, cunoscuți muzicologi, critici, redactori și reporteri muzicali capabili de a propune marelui public și în primul rând generațiilor tinere, a copiilor, sute de evenimente de anvergură în scopul lansării de numeroase talente, menite a fi formate educațional, precum și de a modela, de a călăuzi gusturile tuturor înspre marea muzică.

Ani de-a rândul, în numele acestor idealuri, au fost organizate prin COLEGIUL CRITICILOR MUZICALI (Smaranda Oțeanu-Bunea – secretar general, prof. univ. dr. Grigore Constantinescu, Dumitru Avakian, Luminița Vartolomei, Ecaterina Stan, Constantin Georgescu ș.a.) gale ale tinerilor soliști (instrumentiști și cântăreți), festivaluri ale tinerilor dirijori, gale ale formațiilor camerale, ale ansamblurilor corale, numeroase concursuri de promovare a talentelor, festivaluri aniversare (precum „Enescu-Orfeul moldav”), workshop-uri la Tescani și în alte spații-simbol pentru muzica românească, recitaluri, concerte de orchestră, colocvii ale criticilor muzicali, conferințe, simpozioane  etc.

În momentul în care, începând cu 1990, audiența și interesul au crescut grație rezultatelor meritorii remarcate în cadrul COLEGIULUI CRITICILOR MUZICALI, la inițiativa prof. univ. dr. Grigore Constantinescu și muzicologului Smaranda Oțeanu-Bunea (co-fondatori) s-a luat hotărârea instituționalizării UNIUNII CRITICILOR, REDACTORILOR ȘI REALIZATORILOR MUZICALI  (UCRRM). Reperul acestei ascensiuni s-a remarcat prin lansarea de emisiuni radiofonice și de televiziune direcționate spre formarea cât mai operativă a acțiunilor pozitive privitoare la educaţia tinerilor melomani, prin înființarea de teatre muzicale unicat, reunind un public capabil de a atrage spectacole de calitate aparte, precum OPERA COMICĂ PENTRU COPII,  TEATRUL MUZICAL AMBASADORII – fondator Smaranda Oțeanu-Bunea, ansambluri de top care au oferit un larg repertoriu educativ cu sute de reprezentaţii anuale și săli arhipline. Rezultate deosebite au fost obținute prin organizarea unor demersuri dedicate afirmărilor calitative, precum Concursul de interpretare „Mihail Jora” din București, Concursul național de interpretarea liedului „Ionel Perlea” de la Slobozia – fondator Grigore Constantinescu, publicarea revistei MELOS – critică și informație muzicală (fondator Smaranda Oțeanu-Bunea, redactor-șef Costin Popa), cursuri de măiestrie și de jurnalism muzical. Ani la rând, s-au decernat Premii  de excelență –  care au venit atât să susțină prezențele tinere cât și să încununeze destine fructificate pe altarul artistic. Și îi enumerăm doar pe câțiva dintre numeroșii artiști ”premiați” de către UCRRM: pianista Lisette Georgescu, coregrafa Vera Proca Ciortea, dirijorii Sergiu Celibidache și Erich Bergel, pianistul Radu Lupu, violonista Silvia Marcovici, sopranele Ileana Cotrubaș, Marina Krilovici și Angela Gheorghiu …

În plus și fapt semnificativ pentru identitatea acestei uniuni, sub egida UCRRM a funcționat și FORUMUL MUZICAL ROMÂN (președinte – Smaranda Oțeanu-Bunea, vicepreședinte – Costin Popa) for de opinie și atitudine.

În prezent, conducerea UCRRM este asigurată de: Luminița Arvunescu – președinte, Smaranda Oțeanu-Bunea, Ivona Cristescu și Costin Popa – vicepreședinți, Monica Isăcescu Lup – manager general.