Procedura de înscriere în UCRRM

Pentru înscrierea în Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România, este necesară întocmirea unui dosar care să conțină următoarele documente:

  • cerere tip care se descarcă de aici
  • copie act identitate
  • 1 fotografie portret
  • recomandări de la doi membri UCRRM
  • C.V.

Dosarul complet trebuie depus/trimis la Secretariatul  UCRRM  ( adresă: str. Știrbei Vodă, nr. 33, cod 010102, București) pentru a se întocmi raportul de propunere spre confirmare Comisiei Senatului UCRRM.

Toate cele de mai sus, se trimit pe adresa de email:

ucrrm@musicrit.ro

La înscriere se va achita cotizatia pe anul in curs.

Cotizatia anuala este de 100 lei.