Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali din România face parte dintre uniunile care pot beneficia de încasarea timbrului muzical. Plata timbrului muzical se face în contul RO83 BRDE 441 SV 039 2745 4410, deschis la BRD Sucursala Unirea, CUI (cod unic de înregistrare) 5405536

Legea 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 507 din 7 iulie 2008.

Ordinul 2823/1566/2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidența și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii și de divertisment, precum și procedura de solicitare și comunicare a opțiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moștenitorilor acestora, cu modificările și completările ulterioare (este Ordin comun al ministrului culturii și cel al finanțelor publice).

Norma metodologica din 14/10/2003 actualizata la 30/07/2013

TIMBRUL MUZICAL
1. Potrivit prevederilor art. 1 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 35/1994, cu modificările şi completările ulterioare, timbrul muzical se determină prin aplicarea procentului de 5% la preţul unui bilet şi de 2% la preţul fiecărui disc, fiecărei tipărituri, casete video şi audio înregistrate, cu caracter muzical, altele decât cele folclorice sau de divertisment, şi se adaugă acestor preţuri.
Dispoziţiile referitoare la casetele video şi audio înregistrate se aplică în mod corespunzător şi pentru CD şi DVD înregistrate, cu caracter muzical, altele decât cele folclorice sau de divertisment.
Timbrul muzical se percepe pentru toate spectacolele muzicale organizate în ţară, inclusiv pentru spectacolele din cabarete, discoteci, baruri şi restaurante, cu intrare pe bază de bilet, precum şi pentru înregistrările muzicale, cu excepţia celor folclorice şi de divertisment.
2. A. Unităţile plătitoare pentru operele clasice ale căror drepturi de autor nu se mai află în perioada de protecţie legală
Pentru operele clasice ale căror drepturi de autor nu se mai află în perioada de protecţie legală, destinaţia timbrului muzical plătit de distribuitor va fi hotărâtă astfel:
a) în cazul filmului străin, contravaloarea timbrului muzical se varsă la Fondul cinematografic;
b) în cazul înregistrărilor muzicale, de către producător;
c) în cazul spectacolelor organizate în ţară, de către producător, pentru partea aferentă dreptului de autor, care nu se mai află în perioada de protecţie legală, şi de către titularii celorlalte drepturi de autor sau drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, de moştenitorii acestora.
B. Unităţile plătitoare pentru operele ale căror drepturi de autor se află în perioada de protecţie legală:
a) toate persoanele juridice, precum şi persoanele fizice autorizate, care organizează în ţară spectacole muzicale, altele decât cele folclorice sau de divertisment, sunt obligate să determine valoarea timbrului muzical, să o adauge la preţul de vânzare al biletului şi să imprime pe fiecare bilet menţiunea “Preţul include timbrul muzical”;
b) toate persoanele juridice, precum şi persoanele fizice autorizate, care produc în ţară înregistrări muzicale pe suporturile enumerate la pct. 1 alin. 2, altele decât cele folclorice sau de divertisment, sunt obligate să determine valoarea timbrului muzical adăugând-o la preţul acestora.
Unităţile plătitoare sunt obligate să vireze în conturile organizaţiilor de creatori beneficiare sumele încasate, rezultate din aplicarea timbrului muzical, răspunzând, potrivit legii, pentru respectarea opţiunii titularilor de drepturi de autor sau a titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, a moştenitorilor acestora.
În acest scop, unităţile plătitoare vor menţiona, într-o situaţie anexă la ordinul de plată, denumirea spectacolului, numărul biletelor vândute, preţul de vânzare şi suma încasată reprezentând valoarea timbrului muzical, respectiv denumirea produsului, numărul de exemplare vândute, preţul de vânzare şi suma încasată reprezentând valoarea timbrului muzical.
Pentru înregistrările muzicale provenite din import, destinaţia timbrului muzical va fi hotărâtă de către importator.
În cazul în care numai o parte din cei în drept îşi manifestă opţiunea, potrivit legii, deşi producătorii fac dovada că au solicitat tuturor exprimarea acesteia, sumele obţinute din aplicarea timbrului muzical vor fi virate în contul organizaţiilor pentru care şi-au exprimat opţiunea cei în drept şi în contul organizaţiei alese de către producător, pentru cei care nu şi-au exprimat opţiunea, potrivit regulilor de mai sus.
În cazul în care nici o persoană dintre cele îndreptăţite nu îşi manifestă opţiunea, sumele rezultate din aplicarea timbrului muzical vor fi virate în mod egal organizaţiilor de creatori beneficiare.
Solicitarea opţiunii titularilor de drepturi de autor sau a titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, a moştenitorilor acestora se face de către producători pe baza documentului justificativ prevăzut în anexă.
3. Unităţile beneficiare
Organizaţiile de creatori beneficiare ale timbrului muzical sunt:
1. Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România (U.C.M.R.), cont de virament nr. S.V. 13003394450, B.R.D. – Victoria;
2. Uniunea Criticilor, Redactorilor şi Realizatorilor Muzicali din România (U.C.R.R.M.R.), cont de virament nr. 25.11.00996061338, B.R.D. – Unirea;
3. Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România (U.C.I.M.R.), cont de virament nr. 2511.117326.1/Rol, B.C.R. – sectorul 1;
4. Uniunea Interpreţilor, Coregrafilor şi Criticilor Muzicali din România (U.I.C.C.M.), cont de virament nr. 25.11.1-2498.1/Rol, B.C.R. – sectorul 1.
5. Asociaţia Industriei Muzicale Româneşti, cont de virament nr. RO28BTRL04801205U50690XX, Banca Transilvania, Agenţia 1 Mai
___________
Punctul 5. a fost introdus prin punctul 1. din Ordin nr. 2109/2013 începând cu 29.05.2013.
6. Asociaţia Unicirc & Variete, cont de virament nr. RO89RZBR0000060013138508, Raiffeisen Bank, Agenţia Decebal
___________
Punctul 6. a fost introdus prin punctul 1. din Ordin nr. 2109/2013 începând cu 29.05.2013.
7. Asociaţia Maria Domina, cont de virament nr. RO34OTPV112000685258RO01, OTP Bank, Agenţia Muncii.
___________
Punctul 7. a fost introdus prin punctul 1. din Ordin nr. 2109/2013 începând cu 29.05.2013.