Antigona Rădulescu
Născută în București, la 15 iulie 1960, absolvă Liceul de Muzică nr.1 din București, specialitatea pian, și Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, specializarea muzicologie. În 2002, obține diploma de doctor în muzică. A desfășurat o activitate susținută de critică muzicală în presa scrisă și radiofonică. După o perioadă în care a lucrat ca redactor la Editura Muzicală (1986-1992), devine prin concurs, începând cu 1992, cadru didactic titular al Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, predând cursuri de polifonie, semiotică şi naratologie muzicală. Actualmente este profesor universitar doctor în cadrul Departamentului de Compoziție.
Pe lângă activitatea didactică, a fost implicată în conducerea instituției: prodecan între 2008-2012, prorector între 2012-2020. Din anul 1991 este membră a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, între 2010-2014 coordonând secția de muzicologie. Este membră a Fundației „Mihail Jora” și a Fundației „Dan Constantinescu”, iar din 2013, membră a International Musicological Society. Activitatea de cercetare în domeniul muzicologic include cărți publicate – „Odiseea muzicală 1864-2014/ Musical Odyssey” (2014), „Elemente de tehnică și stil în muzica lui Palestrina” (2013), „Introducere în semiotica muzicală” (2013), „Ipostaze concentrate ale unui contrapunct modern” (2013); „Johann Sebastian Bach” (2010), „Perspective semiotice în muzică” (2003) –, studii și capitole în cărți de specialitate. Printre cele mai importante se numără prezențele în volume editate în străinătate („Musical Romania and the Neighbouring Cultures”, Peter Lang, Frankfurt am Main, 2014, „Rumänische Musik nach 1944”, bei Valentina Sandu-Dediu, PFAU-Verlag, 2006), în reviste academice indexate în baze de date internaționale (Musicology Today, Grove Dictionary online, Latest Avances in Acoustics and Music, etc.).
Scrie articole pe teme diferite, de la semiotică la muzica modernă și contemporană. Coordonează, începând cu anul 2008, revista Acord a UNMB. Desfășoară permanent o activitate de peer-reviewer pentru reviste de specialitate românești și străine. A fost pentru mai mulți ani evaluator al mai multor proiecte culturale promovate de AFCN.