Carmen Stoianov
Muzicolog, membră a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, a Societății Internaționale de Muzică Contemporană, a Asociației Române a Femeilor în Artă, membru fondator al Cenaclului Tinerilor Muzicologi „George Breazul”– UNMB, al Uniunii Criticilor, Redactorilor şi Realizatorilor Muzicali, al Fundaţiei Melos, membru fondator şi preşedinte al Asociaţiei de Integrare Culturală Europeană (AICE) ș.a., s-a născut în București într-o familie de melomani; crescută într-un mediu familial multietnic, a absolvit Universitatea Națională de Muzică din București, specializarea Muzicologie (prima serie), devenind discipola Acad. Prof. univ. DHC Octavian Lazăr Cosma.
A absolvit cu disertație masteratul în Studiii Culturale Ebraice la Universitatea din București și este Doctor în Muzicologie al Universității Naționale de Muzică din București.
Prof. univ. dr., are o activitate susținută atât pe verticala învățământului muzical de specialitate (o legislatură prodecan, două – decan), cât și ca organizator și participant la simpozioane naționale și internaționale de muzicologie, ca membră în Editorial Board al unor publicații științifice. A inițiat și a dat numele colecției MUZART (Timișoara), a susținut Workshop de Muzicologie, a fost președinte al Comisiei de Doctorat în Etnomuzicologie, Ecole de Hautes Etudes, Paris și membră/avize în comisii doctorale (București, Cluj, Chișinău), președinte/membru în jurii naționale și internaționale ș.a.
A publicat monografii: Ioan Scărlătescu, George Stephănescu (Premiul UCMR) și volume de sinteză și cercetare muzicologică: Repere în Neoclasicismul Muzical Românesc; Neoclasicism Muzical Românesc; Cercetare și Comunicare în Muzicologie; Dimensiunea sonoră a existenţei în proza literară a lui Mihai Eminescu şi în scrierile lui Ion Creangă; Sonorul în Basmul Românesc; Cărţile Psalmilor. Reflexii în sonor, Cartea Întâi (Psalmii 1-41); Cărţile Psalmilor. Reflexii în sonor, Cartea a Doua (Psalmii 42-72 – Premiul UCMR/ Cercetare Muzică Sacră).
A coordonat volume de studii de muzicologie, a făcut parte din colectivul de redactare a Dicționarului de Termeni Muzicali, a publicat numeroase studii, cronici, articole, eseuri în diferite publicații, de la presa de specialitate la cea generalistă (presă tipărită și ediții online), a elaborat cursuri universitare etc.
Ca muzicolog, eseist, critic muzical, redactor și realizator Tv., colaborator Radio, are numeroase Premii și Diplome de Excelență, din rândul cărora menționăm Premii ale Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Premiul de Excelență al revistei Actualitatea Muzicală, Premii de Critica și Teoria Artei, Jurnalism, Clubul Presei Transatlantice etc.