Despina Petecel (Theodoru) (n. 05.05.1949, Craiova)
În anul 1973 a absolvit Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din Bucureşti. Din 1981 este membră a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (UCMR).
Activitatea sa profesională este una vastă, începând cu funcția de redactor la secţia de Critică şi muzicologie a Radiodifuziunii Române (1975-1989); producător de emisiuni la secţia de Estetică a Societăţii Române de Radiodifuziune (1990), șefa secției de Actualități muzicale (până în 2007); membră în Biroul de muzicologie al UCMR (1994-1998 şi 1998-2002); dr. în muzicologie cu distincţia magna cum laude, la Universitatea de Muzică din Cluj-Napoca (2003).
A realizat cicluri complexe de emisiuni: Muzicienii noştri se destăinuie (1975-1986), Tradiţie şi modernitate în creaţia contemporană românească (1987-1989), Muzica – sferă a interferenţelor (1990-2006), Oglinzi (1998-2000), Universalitatea lui George Enescu (1994-2007), Muzicologia – tradiţii şi perspective (1999-2001), Cărturari în ambianţa lor (2003), serialul Brâncuşiana (2001/2002) etc.
A scris numeroase cronici, articole, studii muzicologice, portrete de compozitori, prezentări de concerte, dialoguri cu muzicieni şi personalităţi artistice din ţară şi de peste hotare în: Muzica, Actualitatea muzicală, Studii de muzicologie, revistele Ramuri (Craiova), Ateneu (Bacău), Almanahul Bisericii Ortodoxe (Viena), Arte (Gubbio, Italia),România liberă şi NeuerWeg (Bucureşti), România literară, Revista 22 etc. De asemenea, a redactat studii/cărți de muzicologie atât ca autor unic (Iuliu I. Roşca.Muzica la sfârşit şi început de secol 1882-1904 –1987; Muzicienii noştri se destăinuie –1990, 1995, 2001, De la mímesis la arhetip, Muzicală – 2003; George Enescu – reverie şi mit – 2014 etc,) cât și în volume colective (Dicţionar de termeni muzicali – 1985; coautor Marcel Mihalovici, Amintiri despre Enescu, Brâncuşi şi alţi prieteni – 1990 etc.)
În ceea ce privește activitatea științifică aceasta a susţinut comunicări în cadrul Simpozioanelor Internaţionale „George Enescu”, „W.A. Mozart”, „Domenico Scarlatti”, „Săptămâna Internaţională a Muzicii Noi” (Bucureşti), la Congresele „Palestrina” (Franţa/1990,Italia/1994) și la Festivalul Muzical Internaţional „George Enescu” (Pella, SUA, 1998) etc.
A fost distinsă cu Premiul „Mihail Jora” (1991, 2000); Premiul UCMR (1995, 2001); Medalia comemorativă „George Enescu” (1995); Premiul „Iosif Sava” (1998), Premiul „Ciprian Porumbescu” al Academiei Române (2005), Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler (2008).