Doina Anca Luiza Floriștean (n. 06.06.1956 – m. 10.02.2013)
După absolvirea Liceului de muzică „Dinu Lipatti” din București (1975) și-a continuat studiile la Conservatorul din Iași – secția Muzicologie pe care îl absolvă în 1980. Printre profesorii săi îi aflam pe George Pascu, Mihai Cozmei, Anton Zeman, Vasile Spătărelu, Sabin Păutza, Gheorghe Ciobanu. În perioada 1990-1994 a urmat cursurile Academiei de Teatru și Film din București.
A fost profesor de pian (corepetiție-coregrafie), profesor de istoria muzicii (din 1980), director adjunct (1983-1989), șef la catedra Studii teoretice (1994-1997) la Liceul de arte „George Enescu” din București. În perioada 1994-2000 a fost și profesor asociat la catedra de teatrologie a Academiei de Teatru și Film din Capitală.
A susținut totodată concerte-lecții, comunicări științifice, a publicat articole, studii, recenzii, interviuri  în Actualitatea Muzicală, Muzica,, Libertatea, Spectacole, Cronica (Iași), Cântarea României, Viața studențească, Tribuna muzicologică. A scris volumul Muzicieni români la Schola Cantorum din Paris – un model de învățământ artistic european (1896-2010), concretizând astfel o preocupare a sa încă din perioada când a audiat cursurile lui Jean Jacques Warner la Schola Cantorum. Pentru această carte a primit Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România (secțiunea didactică) în 2010.
Membră a UCMR (din 1992), membră în Biroul didactic al aceleeași instituții (din 2005), a făcut în același timp parte din Comisia Națională de Arte din Ministerul Educației, din grupurile de lucru pentru curriculum, de avizare a materialelor didactice auxiliare și pentru subiecte bacalaureat și examenele de titularizare, din comisiile de curriculum, educație muzicală specializată (vocațională), istoria muzicii, studii teoretice.
Semnează în calitate de autor/coautor programe analitice la nivel preuniversitar și universitar, subiecte bacalaureat. A fost totodată membră în colectivele redacționale ale revistelor Opinia studențească, Flacăra Iașului, Opinia (1976-1980).
A fondat școala privată Academia de muzică pentru copii. În anul 2007 primește Diploma „Gheorghe Lazăr” – cls. I, iar în 2008 obține titlul de doctor în muzică.