Irina Boga (n. 22 aprilie 1978, Bucuresti)
A absolvit două secţii ale Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti: secţia de muzicologie – în 2002; secţia de clavecin – în 2004. În anul 2010 obţine titlul de Doctor în Muzică cu teza intitulată „Principiile estetice ale barocului englez şi reflectarea lor în interpretare”.
Predă muzicologie, istoria muzicii și estetică muzicală, seminarii de estetică şi muzicologie, practică muzicologică şi clavecin la Universitățea Națională de Muzică din București. A publicat peste 40 de studii și articole, cu colaborarea la diferite publicaţii culturale bucureştene, dintre care amintim Musicology Today, Revista Muzica, Actualitatea Muzicală, Revista Opera, Revista Melos, Revista 21, Akademos, Magazin Istoric. În prezent îndeplineşte şi funcţia de Redactor Şef al publicaţiei Acord a UNMB. Dintre cărțile apărute amintim două titluri sugestive: „O călătorie prin istoria muzicii” (coautor Grigore Constantinescu, București: Editura Didactică și Pedagogică, 2008) și „Unknown Enescu/Enescu necunoscut”, carte interviu cu Sherban Lupu (autor al versiuni în limba română și al traducerii în limba engleză, București: Editura Casa Radio, 2011).
Remarcându-se deopotrivă ca realizator de emisiuni radio şi tv, aceasta a semnat reportaje şi cicluri de emisiuni pentru canalul Radio România Muzical, precum Istorii pe portativ sau Copilăria muzicienilor. Este o prezență constantă la Sesiunile ştiinţifice din cadrul UNMB cât şi la seminarii internaţionale, iar în ultimii doi ani a organizat Simpozionului de Muzicologie şi Ştiinţele Educaţiei Muzicale al UNMB. În perioada 2020 – mai 2021 a ocupat funcția de director general al Uniunii Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor muzicali din România „Mihail Jora”.