Vasile Donose (n. 04.06.1929 –d. 30.12.2017)
Absolvent al Conservatorului „Ciprian Porumbescu” din București (1955) și al Facultății de Filozofie a Academiei „Ștefan Gheorghiu” (1965), Vasile Donose s-a afirmat ca muzicolog, critic și compozitor în genurile coral, simfonic, vocal.
A fost metodist (din 1955) și director al Casei Regionale a Creației Populare din București (din 1957) până în 1978 – când activitatea sa s-a desfășurat exclusiv în Radioteleviziunea Română, fiind rând pe rând redactor, director artistic, redactor șef adjunct, redactor șef și director al Redacției Muzicale și al Formațiilor muzicale. Este apoi consilier și director artistic la ARIA (1978-1982) pentru ca în perioada 1982-1999 să dețină funcția de director al Teatrului de comedie „Constantin Tănase” din București.
În îndelungata sa activitate profesională a scris articole, studii, cronici, recenzii editate în Melos, Luceafărul, Muzica, Studii muzicologice, Contemporanul, Flacăra, România Literară, Viața studențească, Apărarea Patriei, Magazin, Munca etc și a adus contribuții notabile domeniului de cercetări de estetică și muzicologie, prin studii ample publicate la Editurile Muzicală, Meridiane și cea a Academiei Române. În acest context, de amintit sunt și cele trei cărți apărute sub semnătura sa: Sinteze estetice (1988 ,2010) Imaginarul real (1990, 2004) și File de jurnal (vol. I – 2009, vol II – 2011).
A realizat emisiuni de radio și televiziune, a fost inițiatorul și coordonatorul direct al concursurilor de televiziune „Floarea  din grădină” (pentru muzica populară) și „Steaua fără nume” (pentru muzica ușoară), a susținut conferințe, prelegeri, concerte-lecții, comunicări științifice la Varșovia, Edinburgh, Augsburg, Budapesta, Moscova, Stuttgart. A făcut parte din juriile mai multor concursuri de radio și televiziune naționale și internaționale (Irlanda, Ungaria, URSS, Italia, Franța, Cehoslovacia).
A fost distins cu Ordinul Meritul Cultural, cls a V-a în 1969 și cls. a II-a în 1976, Medalia de argint a orașului Russe – Bulgaria în 1973, Ordinul Muncii cls. a III-a în 1974, Medalia Jubiliară „Bedrich Smetana” din Praga- 1975 și Medalia orașului Lucca – Italia în 1976.
Din anul 1997 a fost vicepreședinte al Uniunii Interpreților, Coregrafilor, Criticilor muzicali din România.